ERHVERVSRECEPTION
FERSKVANDSCENTRET

Robinson Ekspeditionen var temaet for receptionen på FerskvandsCentret.

Thomas Mygind holdt foredrag om ekspeditionerne og gav underholdende baggrundsviden fra sine oplevelser.

Direktøren blev udsat for en manddomsprøve i form af en 4,5 m lang kvælerslange, som han skulle bære om halsen. Slangen blev "serveret" af en flot slangeskindsbeklædt model.

Bagefter var der Robonson-menu. Og det var ikke ris og en kokosnød, men en overdågig eksotisk buffet.